DAP Gübre

GÜBRE
DAP Gübre

BİRİNCİL BESİNLER 
Toplam AZOT (N)   18
Suda ve Nötral Amonyum Sitratta çözünür FOSFOR PENTAOKSIT(P2O5)    46

Diamonyum fosfat, azot ve fosforu birarada içerir. Gövde uzunluğunun artmasına ve kuvvetli kök oluşumunu teşvik ederek ürün verimini ve kalitesi üzerine doğrudan etki eder. Ekim/dikim ile birlikte ya da öncesinde, tohum veya kök derinliğine uygulanmalıdır. Meyve ağaçlarında kışın şiddetine göre şubat ve mart aylarında, ilkbaharda ekilecek bitkilerde ise ekimden hemen önce ve genellikle toprağın 10-15 cm derinliğine gömülmesi uygundur.